Imprint

Hamacher Maschinenbau GmbH

Warmweiherstr. 50
52066 Aachen
Deutschland

Phone.: +49 (0) 241 946 83-0
Fax: +49 (0) 241 946 83-22

info@hamacher-maschinenbau.de
www.hamacher-maschinenbau.de

Managing directors : 
Dipl. Ing. (Maschinenbau) Peter Bäumler
(Vice) Dipl. Ing.  Stephan Bäumler

Registration court: Amtsgericht Aachen
Registration number: HRB  5821

VAT ID-Number
according § 27 a VAT Act: 
DE 162202142

Responsible for content according MStV:
Dipl. Ing. (Maschinenbau) Peter Bäumler

HOTLINEGLASS GmbH

Warmweiherstr. 50
52066 Aachen
Deutschland

Phone.: +49 (0) 241 900 894-0
Fax: +49 (0) 241 946 83-22

info@hotlineglass.com
www.hotlineglass.com

Managing directors : 
Dipl. Ing. Peter Bäumler
(Vice) Sebastian Wicka

Registration court: Amtsgericht Aachen
Registration number: HRB  13381

VAT ID-Number
according § 27 a VAT Act: 
DE 247169426

Responsible for content according MStV:
Dipl. Ing. (Maschinenbau) Peter Bäumler